18 مورد یافت شد.

فروش ویلا در محمودآباد

فروش ویلای ساحلی تریبلکس در خشت سر محمودآباد

قیمت: 2,500,000,000 تومانمساحت ملک 500
زیربنای ملک 350
اتاق خواب 3

فروش ویلا باغ دوبلکس در سرخرود، استان مازندران

قیمت: 600,000,000 تومانمساحت ملک 600
زیربنای ملک 200
اتاق خواب 3

فروش ویلای تریبلکس ساحلی در سرخرود

قیمت: 800,000,000 تومانمساحت ملک 270
زیربنای ملک 290
اتاق خواب 5

خرید ویلای اکازیون در سرخرود محمودآباد

قیمت: 1,800,000,000 تومانمساحت ملک 860
زیربنای ملک 460
اتاق خواب 5

فروش ویلای دوبلکس ساحلی در سرخرود

قیمت: 450,000,000 تومانمساحت ملک 135
زیربنای ملک 150
اتاق خواب 3

فروش ویلای پیلوت دار در رودپشت محمودآباد

قیمت: 450,000,000 تومانمساحت ملک 251
زیربنای ملک 140
اتاق خواب 3

فروش ویلای تریبلکس ساحلی در محمودآباد

قیمت: 620,000,000 تومانمساحت ملک 300
زیربنای ملک 200
اتاق خواب 5

فروش ویلای دوبلکس با قیمت ارزان

قیمت: 750,000,000 تومانمساحت ملک 285
زیربنای ملک 220
اتاق خواب 3

فروش ویلای ساحلی دوبلکس در سرخرود

قیمت: 1,000,000,000 تومانمساحت ملک 260
زیربنای ملک 250
اتاق خواب 3

ویلای تریبلکس استخردار در محمودآباد

قیمت: 3,500,000,000 تومانمساحت ملک 250
زیربنای ملک 192
اتاق خواب 3

فروش ویلای دوبلکس استخردار در سرخرود

قیمت: 2,900,000,000 تومانمساحت ملک 500
زیربنای ملک 400
اتاق خواب 4

فروش ویلای تریبلکس نوساز در سرخرود

قیمت: 700,000,000 تومانمساحت ملک 175
زیربنای ملک 122
اتاق خواب 3

فروش ویلای دوبلکس در دریاسر

قیمت: 580,000,000 تومانمساحت ملک 250
زیربنای ملک 192
اتاق خواب 3

فروش ویلای دوبلکس با قیمت مناسب در محمودآباد

قیمت: 550,000,000 تومانمساحت ملک 140
زیربنای ملک 112
اتاق خواب 3

فروش فوری ویلای ساحلی در سرخرود محمودآباد

قیمت: 450,000,000 تومانمساحت ملک 180
زیربنای ملک 110
اتاق خواب 3

فروش ویلای ساحلی در سرخرود محمودآباد

قیمت: 800,000,000 تومانمساحت ملک 150
زیربنای ملک 235
اتاق خواب 3

فروش ویلا در سرخرود محمودآباد

قیمت: 1,500,000,000 تومانمساحت ملک 566
زیربنای ملک 180
اتاق خواب 3

فروش ویلا در محمودآباد با قیمت ارزان

قیمت: 250,000,000 تومانمساحت ملک 200
زیربنای ملک 100
اتاق خواب 2