8 مورد یافت شد.

فروش ویلا در نوشهر

خرید ویلا در منطقه توریستی سیسنگان استان مازندران

قیمت: 250,000,000 تومانمساحت ملک 180
زیربنای ملک 80
اتاق خواب 2

خرید ویلا باغ در شمال کشور، منطقه توسکاتک نوشهر

قیمت: 650,000,000 تومانمساحت ملک 380
زیربنای ملک 150
اتاق خواب 3

خرید ویلای جنگلی در نوشهر، مازندران، شمال کشور

قیمت: 750,000,000 تومانمساحت ملک 250
زیربنای ملک 200
اتاق خواب 3

فروش ویلای دوبلکس جنگلی در صلاح الدین کلا نوشهر

قیمت: 1,200,000,000 تومانمساحت ملک 200
زیربنای ملک 170
اتاق خواب 2

خرید ویلای نوساز در منطقه توریستی سیسنگان مازندران

قیمت: 330,000,000 تومانمساحت ملک 120
زیربنای ملک 200
اتاق خواب 2

خرید ویلای ارزان در سیسنگان نوشهر، استان مازندران

قیمت: 370,000,000 تومانمساحت ملک 250
زیربنای ملک 120
اتاق خواب 2

فروش ویلای جنگلی دوبلکس در نوشهر

قیمت: 950,000,000 تومانمساحت ملک 400
زیربنای ملک 210
اتاق خواب 3

فروش ویلای جنگلی در نوشهر

قیمت: 750,000,000 تومانمساحت ملک 330
زیربنای ملک 230
اتاق خواب 4