املاک ویژه

جدیدترین انتشارات رسانه تاج املاک

همین حالا سرمایه گذاری در املاک را آغاز کنید

ترجمه از کتاب سرمایه گذاری در معاملات املاک

همین حالا سرمایه گذاری در املاک را آغاز کنید

"سرمایه گذاری در معاملات املاک" نوشته "دکتر گری الدرد"، اثری پیرامون بررسی اصول و قواعد معاملات املاک می باشد. بخش اول از ترجمه این کتاب تحت عنوان "همین حالا سرمایه گذاری در املاک را آغاز کنید" پیش روی شماست.

مترجم   علی رفیعی
تاریخ انتشار 24 بهمن 1397

همین حالا سرمایه گذاری در املاک را آغاز کنید

ترجمه از کتاب سرمایه گذاری در معاملات املاک

همین حالا سرمایه گذاری در املاک را آغاز کنید

"سرمایه گذاری در معاملات املاک" نوشته "دکتر گری الدرد"، اثری پیرامون بررسی اصول و قواعد معاملات املاک می باشد. بخش اول از ترجمه این کتاب تحت عنوان "همین حالا سرمایه گذاری در املاک را آغاز کنید" پیش روی شماست.

مترجم   علی رفیعی
تاریخ انتشار 24 بهمن 1397